onsdag den 11. januar 2012

Tolkeloven virkede som den skulle

Tolkeloven virker

Tolkeloven trådte i kraft 1. juni i år og betyder at flygtninge og indvandrere der har boet mere end 7 år i Danmark, hvis de har behov for en tolk, skal betale 150 kr, ved hvert lægebesøg, hver undersøgelse eller kontakt med sygehuset. Loven ser ud til at virke, men nok ikke på den måde der var den officielle hensigt.

Erfaringerne fra de første måneder efter loven trådte i kraft er klare. Tolkebureauerne har haft mest travlt med at aflyse aftaler om tolkning hos de praktiserende læger og på sygehuse. Det betyder at lægen ikke engang får mulighed for en dialog med patienten om nødvendigheden af undersøgelse eller behandling, ja lægen får ikke engang mulighed for at motivere patienten for at komme til samtale med tolk, fordi netop denne svage patient gruppe har svært ved at følge med i en telefon samtale, endsige deltage i samtalen. Dermed kan lægen ikke, sådan som det var sundhedsministeriets mening, bestille tolk, for patienterne møder simpelthen ikke op til aftalerne fordi de aflyser dem.

I Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital har vi i 3 tilfælde set den direkte effekt af tolkeloven.

En patient med en dårligt behandlet sukkersyge meldte afbud til lægesamtale, gennem en nabo, fordi han havde hørt at man skulle betale mange penge for tolken. Han ønskede ikke en ny samtale med henblik på at drøfte andre muligheder.

En patient meldte telefonisk afbud, med datterens hjælp til en samtale om operation. Patienten havde ikke råd til tolkning og ønskede derfor ikke at komme på sygehuset til nærmere drøftelse.

En patient var offer i en voldssag og fik gratis tolkebistand under vidneforklaringen hos politiet, men skulle selv betale for tolkningen i forbindelse med den tilhørende lægeundersøgelse på sygehuset i samme voldssag. Patienten havde vanligvis et mindre dansk ordforråd, men havde svært ved i den chokerede situation at sige det hun ville på dansk. Patienten foreslog at datteren kunne være tolk, men det afslog sygehuspersonalet pga. sagens natur og patienten ønskede derefter ikke at komme på sygehuset.

Sundhedsministeriets opfattelse er at tolkeloven ikke er lægens problem, men alene en sag mellem regionen og patienten. Loven angriber imidlertid kernen i læge-patient forholdet på en måde som udfordrer sundhedsprofessionelles integritet og efterlader patienter med sprog barrierer i en uforståelig og utryg situation.  Sundhedsministeren har udtrykt forbavselse over at loven ikke skulle virke (P4 Fyn nyhederne d. 22.7). Loven virker helt som den skal: den blander integration ind i sundhed og som konsekvens holder loven de svageste patienter, etniske minoriteter med sprogbarrierer, væk fra sundhedsvæsenet. Loven, og flertallet bag den, bidrager dermed aktivt og direkte til at øge uligheden i det danske sundhedsvæsen i en patientgruppe som i forvejen har en meget betydeligt ringere adgang til sundhedsvæsenet end andre danskere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar