onsdag den 11. januar 2012

Sundhed på mit sprog

Sundhed på mit sprog

Siritut er gravid og har kronisk leverbetændelse smittet og hun er lige kommet til landet som flygtning fra et asiatisk land. Tolken kan ikke nå at komme til konsultationen i dag – han er den eneste tolk på dette sprog i regionen og han skal køre 180 km fra sin bolig. Gode råd er dyre – eller er de? Vi slår op på en dansk hjemmeside med fremmedsproget patientinformationsmateriale. Her finder vi en lille tegneserie med enkel tekst der fortæller hvad der skal ske og at barnet skal vaccineres når det er blevet født. Hun lyser op bare ved at se sit eget sprog og kan ved næste besøg på sygehuset fortælle gennem tolken at hun var glad for pjecen og at hun har forstået det hele. Det gav hende tillid til sygehuset og til at hendes nyfødte barn ikke ville blive smittet.

Radikale Venstre og Socialdemokraterne vil have sundhedskampagner på fremmedsprog men det har Venstre og Dansk Folkeparti afvist (leder Information d. 24.7: Oppositionen ønsker arabisksprogede sundhedskampagner). Der har altid været en afgrundsdyb forskel i adgang til forebyggelse, behandling og efterbehandling mellem de svageste samfundsgrupper og resten af befolkningen og her er etniske minoriteter (flygtninge/indvandrere) i særklasse bagud fordi de, udover at være hvad de selv opfatter som uindbudte gæster og at have flere sprog at slås med, også skal gætte sig til de usynlige regler, der gælder for minoriteter. Hvis man aldrig har gået i skole og  kommer fra et område af verden hvor egenomsorg og forebyggelse ikke var en del af børnelærdommen, så er man langt fra at forstå de danske sundhedskampagner. Derfor er der brug for særlig information og særligt tilpassede kampagner på fremmedsprog. Det bemærkede vi med det samme da vi startede Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital for 3 år siden og på baggrund af erfaringer fra klinikken og interview med patienter, tolke og borgere i kulturforeninger startede vi i 2009 hjemmesiden www.sundhedpaamitsprog.dk med patientinformationsmateriale på fremmedsprog og særligt materiale rettet mod praktiserende læger og socialrådgivere, med tæt kontakt med etniske minoriteter. Her er der alle typer af materiale lige fra film, lydfiler, tegneserier til pjecer og professionelle links Hjemmesiden er støttet af Helsefonden, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark og Odense Universitetshospital. Under H1N1 epidemien blev vi opmærksomme på at der var mange af patienterne i klinikken, der enten ikke vidste noget om epidemien eller havde direkte forkert viden. Der fandtes ingen kampagner om H1N1 på fremmedsprog og vi arrangerede derfor et folkemøde i Vollsmose området. Til vores overraskelse var der mange fejlagtige forestillinger om hvad årsagen til sygdommen var (grisevirus som blev påført mennesker med vilje) og hvorfor den spredte sig så hurtigt (amerikanerne som led i en strategi) og der var en opfattelse af at flygtninge/indvandrere med vilje ikke blev tilbudt vaccination. Oplysningerne kom fra arabiske hjemmesider som man tyede til fordi der ikke var danske kilder på deres eget sprog. Efterfølgende gruppeinterview om bl.a. HPV vaccinen til piger afslørede at forældre med anden etnisk baggrund meget gerne ville have informationen fra danske kilder, men at de danske programmer de mest så (f.eks. God aften Danmark og TV avisen), aldrig indeholdt den type sundhedsundervisning man efterlyste – i stedet man som fremmedsproget henvist til at se 20-30 år gamle amerikanske og engelske sundhedsudsendelser via de arabisk sprogede kanaler. Næppe den mest aktuelle viden om sundhed og kampagner. I forbindelse med en baggrundsgruppe for Danmarks Radio for et par år siden, hvor man overvejede at starte en informationsportal på fremmedsprog, blev de tilstedeværende repræsentanter for DR spurgt om hvilken viden der var om hvor etniske minoriteter i Danmark henter deres viden om bl.a. sundhed. Det var der ingen undersøgelser af. Vi ved nu, gennem Indvandrermedicinsk kliniks undersøgelser, at der er et stort behov for, og motivation til at bruge, dansk baserede sundhedskampagner på fremmedsprog og tilpasset faktiske behov. Det er også Indvandrermedicinsk kliniks erfaring at praktiserende læger, sygeplejersker og sygehusafdelinger har hårdt brug for relevant og tilpasset patient informationsmateriale på fremmedsprog f.eks. om sukkersyge, rejseforebyggelse, operation og rygning. Vi vil foreslå regeringen at tage udgangspunkt i patienters og de professionelles behov. Se på www.sundhedpaamitsprog.dk hvad der er behov for og hold i øvrigt integration og sprogundervisning ude af sundhedsvæsenet. Det kræver et stærkt helbred at blive integreret og lære sprog, så lad os styrke helbredet først.Ingen kommentarer:

Send en kommentar